Dhimahi Escola i Centre de Teràpies. Paradis, 25, bxos 1a – Blanes (17300) Classes i teràpies a Barcelona, Blanes, Lleida i Palma de Mallorca.
Telèfon: 972 35 46 55 Mòbil: 659 63 68 28 (Pere) – 636 89 15 05 (Eva) Email: info@dhimahi.es
Política de privacidad